Epistel är en sida med sånger skrivna av Tomas Boström som utgår från de kanske minst lästa texterna under kyrkoåret – Episteltexterna.

Förhoppningsvis kan detta vara ett sätt att ge dem lite mer uppmärksamhet. Sångerna vill också underlätta för dig att referera till texterna i gudstjänsten. Hemsidans sångbank kommer att växa allteftersom och snart finns hela kyrkoårets sjungna reflektioner här.

Många av sångerna kan du också köpa i körarrangemang från Gehrmans Musikförlag. I de fallen finns det en länk direkt från respektive sångs sida.