Det är inte alltid att noterna stämmer fullständigt överens med ljudfilen och vice versa. Se detta som en tillåtelse att tolka sångerna så fritt som det stämmer med din lust och ert sammanhang. Sångerna är levande organismen som finner sin egen väg ibland.

1:a Advent – Öppna din dörr för ljus
2:a Advent – Utan att tröttna
3:e Advent – Stjärnglans till mitt hjärta
4:e Advent – Innerst inne i dig
Juldagen – Evig, helig, synlig
Söndagen efter jul – I dig
Nyårsdagen – I dig, idag
Söndagen efter nyår – Vi, vi, vi, vi, du och jag
Trettondag jul – Kristus har kommit
1:a efter Trettondedagen – Tiden
2:a efter Trettondedagen – I dig är livets källa
3:e efter Trettondedagen – Till tro
4:e efter Trettondedagen – Tillsammans
5:e efter Trettondedagen – Vi är utvalda, heliga, älskade
6:e efter Trettondagen – Gud vilar inte
Septuagesima – Där klockorna stannat
Sexagesima – Guds dårskap
Fastlagssöndagen – Löftets landskap
Askonsdagen – Förvandling
1:a söndagen i fastan – Du känner med oss
2:a söndagen i fastan – Just nu är rätta stunden
3:e söndagen i fastan – Ljusets barn
Jungfru Marie bebådelsedag – Före allting annat
5:e söndagen i fastan – Upphöjd över himlarna
Palmsöndagen – Hoppet sviker oss inte
Skärtorsdagen – Måltiden
Långfredagen – Hemlighetens väg
Påskdagen – Livet är inget sorgehus
2:a söndagen i Påsktiden – Vår tro
3:e söndagen i Påsktiden – Din är härlighetens värld
4:e söndagen i Påsktiden – Livets väg
5:e söndagen i Påsktiden – Gud är kärlek
Bönsöndagen – Vår tveksamma vandring
Kristi Himmelsfärd – Härlighetens ursprung
Söndagen före Pingst – Ingenting
Pingstdagen – I en enda ande
Heliga Trefaldighets dag – I all evighet
1:a efter Trefaldighet – Genom dopet
Midsommardagen – Vägen, sanningen och livet
3:e efter Trefaldighet – Älskat mig tillbaka
4:e efter Trefaldighet – Bär varandras börda
Apostladagen – Ett utvalt släkte
6: efter Trefaldighet – Vi tänker ett ljus
Kristi förklaringsdag – Där Guds ande är
8:e efter Trefaldighet – Min pappa
9:e efter Trefaldighet – Kärlekens lag
10:e efter Trefaldighet – Si och Så
11:e efter Trefaldighet – Min spegelbild
12:e efter Trefaldighet – Gör mig fri
13:e efter Trefaldighet – Lev i fred
14:e efter Trefaldighet – Pusselbiten
15:e efter Trefaldighet – Jag räcker
16:e efter Trefaldighet – Leva
Den helige Mikales dag – Änglarnas sång
Tacksägelsedagen – Kärlekens melodi
19:e efter Trefaldighet – Bortom
20:e efter Trefaldighet – Vi dukar åt dig
Alla Helgons dag – Med alla helgon
Alla själars dag – Som du och jag kommer en gång
22:a efter Trefaldighet – Steg för steg
Söndag före Domsöndagen – Evighetens under
Domsöndagen – Ögonblicket finns hos Gud