Det inte alltid noterna stämmer fullständigt överens med ljudfilen och vice versa. Se detta som en tillåtelse att tolka sångerna så fritt som det stämmer med din lust och ert sammanhang. Sångerna är levande organismen som finner sin egen väg ibland.

1:a Advent – Öppna din dörr för ljus
2:a Advent – Utan att tröttna
3:e Advent – Stjärnglans till mitt hjärta
4:e Advent – Innerst inne i dig
Juldagen – Evig, helig, synlig
Söndagen efter jul – I dig
Nyårsdagen – I dig, idag
Söndagen efter nyår – Vi, vi, vi, vi, du och jag
Trettondag jul – Kristus har kommit
1:a söndagen efter Trettondedagen – Tiden
2:a söndagen efter Trettondedagen – I dig är livets källa
3:e söndagen efter Trettondedagen – Till tro
4:e söndagen efter Trettondedagen – Tillsammans
5:e söndagen efter Trettondedagen – Vi är utvalda, heliga, älskade
6:e söndagen efter Trettondagen – Gud vilar inte
Septuagesima – Där klockorna stannat
Sexagesima – Guds dårskap
Fastlagssöndagen – Löftets landskap
Askonsdagen – Förvandling
1:a söndagen i fastan – Du känner med oss
2:a söndagen i fastan – Just nu är rätta stunden
3:e söndagen i fastan – Ljusets barn
Jungfru Marie bebådelsedag – Före allting annat
5:e söndagen i fastan – Upphöjd över himlarna
Palmsöndagen – Hoppet sviker oss inte
Skärtorsdagen – Måltiden
Långfredagen – Hemlighetens väg
Påskdagen – Livet är inget sorgehus
Andra söndagen i Påsktiden – Vår tro
Tredje söndagen i Påsktiden – Din är härlighetens värld
Fjärde söndagen i Påsktiden – Livets väg
Femte söndagen i Påsktiden – Gud är kärlek
Bönsöndagen – Vår tveksamma vandring
Kristi Himmelsfärd – Härlighetens ursprung
Söndagen före Pingst – Ingenting
Pingstdagen – I en enda ande
Heliga Trefaldighets dag – I all evighet
1:a söndagen efter Trefaldighet – Genom dopet