Sjätte söndagen efter Trettondedagen | Gud verkar nu

Inspirerad av Filipperbrevet 2:12-13

Gud vilar inte
Det finns en mening,
det finns ett syfte,
det finns en vilja,
det finns en plan.
Gud vilar inte,
Gud verkar alltid,
men aldrig, aldrig
av slentrian.