Juldagen | Jesu födelse

Inspirerad av Första Johannesbrevet 1:1-4

Du föddes som en mänska
men du var mer än det.
Ja, du var själva livet och Guds fred.
Evig, helig, synlig
och alldeles fantastisk som Guds fred.

Du var en liten bebis,
ett barn som vilket som,
men också Guds försoning när du kom.
Evig, helig, synlig
och alldeles fantastisk när du kom.

Du var ett ljus i mörkret
men du var mycket mer.
Du är den kärleksgåva som Gud ger.
Evig, helig, synlig
och alldeles fantastisk som Gud ger.

Du kommer som nåt annat,
en vän till oss, en bror.
Men det är Gud vi möter när vi tror.
Evig, helig, synlig
och alldeles fantastisk när vi tror.