Söndag efter jul | Guds barn

Inspirerad av Galaterbrevet 4:4-7

I dig är jag född. I dig är jag hel.
I dig finns mitt jag, finns mitt liv.
Ja, i dig finns min tro. I dig finns mitt hopp
och banden till dig gör mig fri.

I dig finns min lust. I dig finns min lek.
I dig, i ditt heliga namn.
Ja, i dig är jag till. I dig är jag barn,
ett barn som får plats i din famn.