Trettondag jul | Guds härlighet i Kristus

Inspirerad av Efesierbrevet 2:17-19

Kristus har kommit med budskap om fred.
Fredens ljus han tänder.
Kristus har kommit med budskap om fred,
fred mellan folk och länder.

I en enda Ande,
Andens helighet,
möter vi varandra
och en sak vi vet:
Kristus har kommit med budskap om fred,
fred mellan folk och länder.