1:a söndagen efter trettondedagen | Jesu dop

Inspirerad av 1:a Johannesbrevet 5:11–12

Gud har gett oss sin son
och i Guds son har vi livet.
Ögonblick, dagar och år
är inte bara ett lån.
Evig och helig,
helig och evig,
gränslöst gudomlig är tiden.
Evig och helig,
helig och evig,
gränslöst gudomlig och nu.