Sexagesima | Det levande ordet

Inspirerad av Första Korinthierbrevet 1:25

Guds dårskap är visare än allt vi förstår.
Guds svaghet kan mer än vår styrka förmår.
Vi sökte livets mening, livets mål, filosofi.
Vi sökte nåd i lagen för att möjligtvis få frid.
Men nånstans djupt härinne bakom makter och magi
blev vi aldrig, aldrig, aldrig fria.

Guds dårskap är visare än allt vi förstår.
Guds svaghet kan mer än vår styrka förmår.
Det ord som fanns i skapelsen kom till oss och blev liv
och dog för oss på korset, en förunderlig sorti,
en dårskap för den verklighet och värld vi lever i.
Vi är alltid, alltid, alltid fria.