Fastlagssöndagen | kärlekens väg

Inspirerad av Första Timotheosbrevet 2:4-6

Du går hela vägen, går den steg för steg.
Du är mer än mötet. Du är livets väg.
Tveksamhet och väntan vänjer du dig vid.
Ditt är ögonblicket, din är varje tid.

När jag känt mig kantstött, bräcklig, allt känts skört
har ändå din närhet skyddat och berört.
När mitt liv är ensamt, sviket, utanför
är du den som finns där, ser mig och berör.

Vid min sida vandrar du.
Vägen är min bästa vän.
Kärleksvägen öppnar nu
löftets landskap ända hem.

När min liv är vanmakt, vilsenhet och skam
är du den som viskar kärleksfullt mitt namn.
När ett litet Kyrie är den bön jag har
hör jag något annat – bortom det – ett svar.

Är din kärlek svaret, din barmhärtighet?
Är din nåd så nära att den gör mig hel?
Du går hela vägen, går den steg för steg.
Du är mer än mötet. Du är livets väg.

Vid min sida vandrar du …