Askonsdagen | Bön och fasta

Inspirerad av Jakobsbrevet 2:14-17

Död är en tro, död är en tro utan handling.
Lever gör tron, lever gör tron i förvandling.
Vad hjälper ett ord, hur fint det än är,
en hälsning om frid i en broders misär,
välsignelsens ord till en syster i nöd,
om inte vi öppnar en dörr eller delar vårt bröd?
Död är en tro, död är en tro utan handling.
Lever gör tron, lever gör tron i förvandling.