Första söndagen i fastan | Prövningens stund

Inspirerad av Hebreerbrevet 4:14-16

Du känner med oss i vår svaghet.
Du är både liten och stor.
Du vet hur vi kämpar och tvivlar.
Vår medmänska är du, och bror.
Vår medmänska är du, och bror.

Du gråter med oss när vi gråter.
Du vet hur vi har det just nu.
Du var också utsatt och ensam.
Vår medmänska är du, och Gud.
Vår medmänska är du, och Gud.

Du bär samma ok som vi bär på
och känner allt annat vi bär.
Du delar vår ångest och mörkret.
Vår bror och vår Gud du är här.
Vår bror och vår Gud du är här.