Tredje söndagen i fastan | Kampen mot ondskan

Inspirerad av Efesierbrevet 5:9

Försångare: Vi är ljusets barn.

Alla: Vi är ljusets barn.

Försångare: Och som ljusets barn ska vi leva.

Alla: Och som ljusets barn ska vi leva.

Försångare: Vi bär ljusets frukt.

Alla: Vi bär ljusets frukt

Alla: Godhet, sanning, rättfärdighet.