Jungfru Marie bebådelsedag | Guds mäktiga verk

Inspirerad av Kolosserbrevet 1:15-20

Det som du bär, Maria,
djupt i ditt liv, Maria
ska göra Gud helt synlig.

Barnet du bär, Maria,
fanns före allting annat,
ska göra allting helt.

Nåden du bär, Maria,
nåden du bär,
nåden du bär
ska göra alla fria.