Femte söndagen i Fastan |Inspirerad av Hebreerbrevet 7:24-26

Du är till i evighet.
Överallt och alltid.
Jesus, du är den som vet
vad min dag behöver.

Du går klädd i helighet.
Överallt och alltid.
Jesus, du är den som vet
vad mitt jag behöver.

Upphöjd över himlarna är du ändå här,
ber för mig och älskar mig, ser mig som jag är.
Upphöjd över himlarna, nära mig ändå.
Du är den försonare livet väntat på.

Du är all rättfärdighet.
Överallt och alltid.
Jesus, du är den som vet
vad min dag behöver.

Du är all nödvändighet.
Överallt och alltid.
Jesus, du är den som vet
vad mitt jag behöver.

Upphöjd över himlarna är du ändå här,
ber för mig och älskar mig, ser mig som jag är.
Upphöjd över himlarna, nära mig ändå.
Du är den försonare som livet väntat på.