Skärtorsdagen | det nya förbundet

Inspirerad av Första Korinthierbrevet 11:23-25

Den natten då du blev förrådd
tog du ett bröd och tackade Gud,
bröt det och gav till dom andra runt bordet och sa:
Här är min kropp som offras för er.
Var gång som ni samlas och bryter ett bröd, kom ihåg mig.
Kom ihåg mig.

Så lyfte du bägaren vin.
Här är förbundet genom mitt blod.
Här är förbundet jag tecknat med er för all tid.
Bryt detta bröd och drick detta vin.
Var gång som ni samlas till måltid så vet jag är med er.
Jag är med er.

Vi minns dig i brödet vi bryter.
Vi minns dig i vinet vi dricker.
Vi minns dig. Det nya förbundet,
ditt offer, din kärlek, din nåd.
Vi minns dig i brödet vi bryter.
Vi minns dig i vinet vi dricker.
Vi minns dig. Det nya förbundet,
ditt offer, din kärlek, din nåd.