Långfredagen | Korset

Inspirerad av Första Korinthierbrevet 2:6-10

Det finns en gudomlig vishet,
en hemlighetens väg,
som genom alla tider gömts för oss.
Det finns en gudomlig vishet,
en hemlighetens väg,
som leder till och leder från ett kors.
Den kände inga makter till.
Den var fördold i hemligt djup.
Men vägen går dit vägen vill
från hjärtat, via korset, hem till Gud.
Det finns en gudomlig vishet,
en hemlighetens väg.