Påskdagen | Kristus är uppstånden

Inspirerad av Första Korinthierbrevet 15:55

Då viskade skuggan att Livet dog,
att Livet besegrats och slocknat.
Men Ljus steg ur graven och Ljuset log
och ängarna klädde sig färgglatt.
Och vindarna lekte i trädens löv
och fåglarna sjöng över kullen.
Se Döden som skamsen och blind och döv
har gömt sig i askan och mullen.

Död, var är nu ditt segerrus?
Var är triumfens fanfar och standar? Var är äran?
Livet är inget sorgehus.
Livet är större, ja så mycket större och nära.

Nu växer ur skuggan att annat liv
som jublar, som leker och dansar,
ett liv som berättar att du är fri
från bojor som bundit och pansar.
Ur tjäle och död springer Livet fram,
en källa, en bäck och en vårflod,
en fors som förklarar att Livet vann,
att allting fick liv när det uppstod.

Död, var är nu ditt segerrus?
Var är triumfens fanfar och standar? Var är äran?
Livet är inget sorgehus.
Livet är större, ja så mycket större.
Livet är större, ja så mycket större.
Livet är större, ja så mycket större och nära.