Andra söndagen i Advent | Gudsrike är nära

Inspirerad av Romarbrevet 15:4-6 och Jakobsbrevet 5:7-11

Utan att tröttna är du vår tröst
genom vår vinter, vår, sommar, höst.
Utan att tvivla tror du att vi
bär en försoning, fullkomlig i kärlek och liv.

Utan att tröttna är du vår tröst
genom vår vinter, vår, sommar, höst.
Utan att tappa tilltron tror du
att våra vägar ska leda oss hem till dig, Gud.

Utan att tröttna är du vår tröst
genom vår vinter, vår, sommar, höst.
Utan att tveka kommer du Gud,
kommer ditt rike, din rikedom nära oss nu.

Lyssna